Vítajte na stránke
Dychových orchesterov z Brezna

Aktuality

Najbližšie sa stretneme:

November, December

-

November, December

-

November, December

-

Partneri

MMP-MONT s.r.o
Michal Krella

Kontaktujte nás
Adresa:
Dychový orchester Brezno
Dom kultúry - Brezno
Švermova 7
97701 BREZNO
Emaily:
do-brezno@do-brezno.sk
dobrezno@gmail.com


Reg.č. ZDHS :
60307
Obchodné údaje:
IČO: 17065658
DIČ: 2021203294
IBAN: SK8509000000000079898246
SWIFT: GIBASKBXKontakty
Diana Račáková
Ivan Sýkorka
Matej Krella
Marián Švoňava

manažérka
predseda spolku
kapelník Mostárenky
dirigent DO Brezno a DDO ZUŠ Brezno

+421 903 650 359
+421 907 831 873
+421 911 502 387
+421 903 426 997