Dychový orchester Brezno

Dychový orchester Brezno

Dychový orchester Brezno bol založený v roku 1952 pri podniku Mostáreň Brezno. Brezniansky dychový orchester postupne nadviazal na tradíciu dychovej hudby, ktorá v meste Brezne siaha ďaleko do histórie.
Historické kroniky z 19. storočia hovoria o prvých trubačoch a neskôr v roku 1876 o prvej hasičskej hudbe na území mesta Brezna. Hasičská hudba na čele s jej správcom –Františkom Régerom pôsobila na území mesta až do konca prvej svetovej vojny, teda do roku 1918, kedy zaniká. Svoju činnosť obnovila až v roku 1923, pod vedením nového kapelníka Andreja Gröbla. Po určitom čase sa taktovky dychovej hudby ujal muzikant Jaroslav Brož, ktorý za finančnej podpory mesta zakúpil nové nástroje a priviedol do orchestra nových hudobníkov. Jaroslav Brož dirigoval orchester do roku 1939, kedy kvôli režimu musel zo Slovenska odísť. Ďalšími kapelníkmi dychovej hudby boli Walter Brachtl a od roku 1944 Jozef Daubner. Hasičská hudba sa aktívne zúčastňovala spoločenského a kultúrneho života v meste a svojimi tónmi sprevádzala všetky dôležité udalosti.
Orchester tak ako ho poznáme v súčasnej dobe pôsobí na území mesta Brezna pôsobí od roku 1952. Po skončení vojny sa dirigentskej taktovky chopil žiak Jaroslava Broža – Jozef Knoško. Iniciatíva na vznik dychového orchestra vyšla od bývalých členov hasičskej dychovej hudby a nadšencov spomedzi zamestnancov podniku Mostáreň Brezno. Začiatky orchestra boli ťažké, spočiatku skúšal v kancelárskych priestoroch a až neskôr v roku 1963 získal skúšobňu v Dome kultúry v Brezne, v ktorej je dodnes. Orchester pod vedením Jozefa Knoška sa úspešne prezentoval na súťažiach, festivaloch a postupom času aj v Maďarsku a Poľsku. Okrem Jozefa Knoška krátke obdobie dirigoval orchester aj Rudolf Bahna (1952-54) a Vladimír Žúdel (1989-91).
Dychový orchester sa v roku 1990 osamostatnil od podniku a stal sa občianskym združením, zároveň sa v tomtu období začlenil do Združenia dychových hudieb Slovenska. Jozef Knoško, vzhľadom na svoj vek a s tým spojené zdravotné problémy, odovzdal vedenie orchestra 1.9.1999 Ivanovi Sýkorkovi.. Pod jeho vedením sa orchester začal orientovať na mladších poslucháčov a rovnako ako v súčasnosti úspešne skĺbil dychovú hudbu a moderné skladby. Orchestrálny repertoár bol doplnený o skladby tanečného charakteru, v latinsko-americkom rytme, či filmové a muzikálové melódie. Orchester pod taktovkou Ivana Sýkorku úspešne absolvoval domáce aj zahraničné vystúpenia pri rôznych príležitostiach ako aj festivaly, napríklad ZLOTA LYRA Rybnik, Kmochov Kolín ... Ivan Sýkorka úspešne viedol orchester počas náročného obdobia generačnej výmeny v orchestri, ktorá vyvrcholila v roku 2010. V tomto roku musel Ivan Sýkorka kvôli nedostatku hráčov odovzdať taktovku Mariánovi Švoňavovi (dirigentovi Dychového orchestra ZUŠ Brezno). Postupom času sa do orchestra započal príliv mladých muzikantov z Dychového orchestra ZUŠ Brezno. V roku 2013 pod vedením Mariána Švoňavu orchester nahral svoje prvé profilové CD. V nedávnej histórii orchester úspešne reprezentoval mesto na festivale v Kolbuszowej (2013), na medzinárodnom festivale ZLOTA LYRA Rybnik obsadil 4. miesto v zlatom pásme a dokonca získal cenu poroty (2017). Orchester pravidelne cestuje na medzinárodné zájazdy, napríklad do partnerského mesta Nadlac v Rumunsku (2015,2017), či do francúzskeho mesta Denain (2022).
1920

Hasičská dychová hudba, kapelník Andrej Gröbl.

1934

Hasičská dychová hudba.(Zadné Halny)

1937

Hasičská dychová hudba a zbor.

máj 1955

Pochodovanie smerom k Baldovskému mostu

1960

Spoločná fotka orchestra

1990

Spoločná fotografia pred priemyselnou školou

1995

Orchester na schodoch MsDk v Brezne na 1. mája

2001

Festival vo Valaskej spoločne s mažoretkami

2003

Festival - Pádivého Trenčín

2005

Otvorenie zrekonštruovaného námestia v Brezne

2005

Vystúpenie na Breznianskom kultúrnom lete

2010

Breznianske kultúrne leto

2010

Zájazd do partnerského mesta Kysac - Srbsko

2011

Fotografia po pietnom akte na Krtičnej (Brezno)

2012

Fotografia po koncerte k 60. výročiu

2013

Nahrávanie prvého profilového CD

2015

Zájazd do Rumunska - Nadlac

2017

Novoročný koncert

2017

Zájazd do partnerského mesta Nadlac - Rumunsko

2022

Zájazd do francúzskeho mesta Denain spoločne s mažoretkami

2024

Novoročný koncert so spevákom Jozefom Ambrózom