Mostárenka

Mostárenka

Dychová hudba Mostárenka vznikla v roku 1971 z členov veľkého dychového orchestra pri podniku Mostáreň Brezno. Dokázala bezprostrednejšie a rýchlejšie nacvičiť repertoár a uspokojiť potrebu hrania na zábavách, posedeniach, plesoch, oslavách a výročiach. Kapelníkom Mostárenky bol v jej počiatkoch Jozef Knoško, na krátky čas sa vedenia ujal klarinetista Vladimír Žúdel. Dlhé roky držal kapelnícke žezlo Štefan Horský, ktorý ho odovzdal Matejovi Krellovi v roku 2007. Pod jeho vedením kapela prešla generačnou výmenou a vo svojom muzicírovaní sa snaží naviazať na bohatú a úspešnú éru svojich predchodcov. Popri tradičnom repertoári hrala táto muzika aj koncertné a moderné skladby a predstavila sa aj s vlastnými skladbami, ktorých autori boli z radov jej členov. Mostárenka pravidelne koncertuje na festivale dychových hudieb vo Valaskej. Spoluúčinkuje spolu s veľkým dychovým orchestrom na zahraničných zájazdoch a festivaloch. Mostárenka sa zúčastňuje okresných a krajských súťaží. V roku 2010 zaznamenala úspešné absolvovanie súťažných prehliadok v Modrom kameni a v Žarnovici. Dvakrát bola účastníkom celoslovenského festivalu malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde v roku 2015 získala zlaté pásmo a 4.miesto v rámci Slovenska. Narodila sa spolu s Festivalom dychových hudieb vo Valaskej. V roku 2017 dychová hudba Mostárenka bola v Kremnici ešte úspešnejšia - vyhrala krajské kolo, získala zlaté pásmo cum laude a na celoslovenskom kole v Lednických Rovniach skončila v zlatom pásme ako tretia malá dychovka na Slovensku. Po spoločnom projekte všetkých troch dychoviek z Brezna CD - „Hráme Vám pre radosť“ v roku 2013, muzikanti z Mostárenky v roku 2017 priniesli pre svojich priaznivcov svoje prvé samostatné CD - "Horehronská muzika na cestách". V roku 2022 odohrala Mostárenka jubilejný výročný koncert pri príležitosti polstoročia medzi svojimi poslucháčmi spoločne s vynovenou speváckou zostavou – Jozef Ambróz, Andrea Snopková, Sofia Kubandová a Jozef Giertl.
Začiatky Mostárenky

Celoslovenská súťaž Lednické Rovne

1975

Profilová fotografia Mostárenky

2002

Festival vo Valaskej

2005

Koncert pri príležitosti oslavy SNP

2010

Festival Valaská

2011

Profilová fotografia k 40. výročiu

2012

Breznianske kultúrne leto

2012

Zájazd do Rumunska - Nadlac

2014

Festival Valaská

2014

Koncert v obci Závadka nad Hronom

2015

Breznianske kultúrne leto

2016

Koncert v bratislavskej m. č. Vajnory

2016

Fotografia z CD "Horehronská muzika na cestách"

2016

Festival Lúžňanský barytón

2016

Letné varenie guľášov v Brezne

2017

Novoročný koncert

2017

Zvolávačka na festival Dychfest Brezno

2017

Odovzdanie ceny primátora mesta Brezna

2018

Haruľa vo Valaskej

2022

Koncert k 50. výročiu v Brezne