Dychový orchester
ZUŠ Brezno

Dychový orchester ZUŠ Brezno

Vznikol v roku 2009, s podporou Dychového orchestra Brezno pod vedením Ivana Sýkorku a pedagógov základnej umeleckej školy. V roku 2010 prebral dirigentskú taktovku pedagóg akordeónovej hry Marián Švoňava. Od roku 2009 sa pravidelne každý rok zúčastňuje na Festivale dychových hudieb vo Valaskej. Účinkuje na rôznych vystúpeniach v rámci Dní mesta Brezna, ale aj v jeho okolí. V apríli 2011 na nadregionálnej komornej prehliadke v Brezne získal orchester cenu poroty a v ďalšom roku cenu rodičovského združenia. Od roku 2011 orchester úspešne reprezentuje ZUŠ-ku aj na dychovom festivale Talenty pod Poľanou v Detve. Od roku 2015 orchester účinkuje na celoslovenskom putovnom festivale pod názvom Dychfest, ktorý organizuje Združenie dychových hudieb Slovenka. Na Celoštátnych súťažných prehliadkach detských a mládežníckych dychových orchestrov si v roku 2016 odniesol Zlaté pásmo, v roku 2018 a 2022  titul „Majster Slovenska“. V súčasnosti má orchester 42 členov zložených zo súčasných, aj bývalých žiakov ZUŠ, pod pedagogickým vedením Mariána Švoňavu, Mateja Krellu, Kataríny Krellovej a Marianny Faško-Rudášovej. V repertoári má orchester skladby rôzneho charakteru od klasickej dychovej hudby, cez džezovú, filmovú, až po populárnu.
2010

Prvý koncert pod vedením M. Švoňavu

2010

Festival vo Valaskej

2011

Koncert v kostole na Šumiaci

2011

Festival dychových hudieb Valaská

2012

Dni mesta Brezna

2013

Nahrávanie CD

2014

Koncert k 5. výročiu

2015

Festival Dychfest Dolná Krupá

2016

Festival dychových hudieb Valaská

2016

Festival Dolná Súča

2016

Záhradný koncert v areály ZUŠ Brezno

2017

Novoročný koncert v Brezne

2017

Festival Dychfest v Brezne

2018

Celoštátna súťaž - titul MAJSTER SLOVENSKA

2018

Festival Dychfest - Piešťany

2019

Festival TvorBA - Bratislava

2021

Festival v Sade Janka Kráľa - Bratislava

2022

Celoštátna súťaž - titul MAJSTER SLOVENSKA

2022

Celoštátna súťaž - titul MAJSTER SLOVENSKA

2022

Koncert ku krstu CD ZUŠ Brezno

2022

Festival Mladé talenty Brezno

2024

Novoročný koncert